Overlæge Frode Krarup – (1873 – 1942) – var hospitalets første overlæge fra hospitalets start i 1915 og til sin sygepensionering i 1939 – Krarup kom til SNS fra en stilling som Afdelingslæge ved sindssygehospitalet i Middelfart. – I sine omkring 25 års virke som eneherskende chef for et spritnyt hospital satte han uundgåeligt et præg, som reelt fulgte SNS de kommende næsten 50 år.

Når dertil kom, at Krarup var fagligt dygtig og et elskeligt og åbent, men viljefast menneske, kunne hans funktionstid kun blive en succes – hvad eftermælet  også tilfulde har beskrevet. -Vi kender adskillige historier og beretninger ikke mindst gennem hans trofaste sekretær og kontorfuldmægtig Ellen Fogtmann, som nåede nærmest at være æresgæst ved SNS 50års jubilæum i 1965, hvor hun berettede om gamle dage som fortalt ovenfor.

Fagligt var Krarup jo del i de gamle, primitive og i mange måder nærmest umenneskelige behandlingsmetoder – alligevel lykkedes det  – med støtte fra dygtige og trofaste afdelingslæger  – her på SNS at skabe et positivt behandlingsmiljø for de efterhånden omkring 800 patienter og ca. 300 funktionærer.

Frode Krarup døde i 1942, og han og hans hustru, Olga Krarup, ligger efter eget ønske begravet på hospitalets kirkegård.

Vi har i vort museum enkelte billeder fra Krarups begravelse:  – vi ser kisten båret  ud af vor kirke af 6 uniformerede sygeplejersker (i hvidt)- ud til den hesteforspændte rustvogn med kusk Sørensen uniformeret på BuKken. På kirkegården ser vi, at Krarups kiste flagklædt  blev gravsat  ved  kirkegårdens fredede gravhøj .!

Så sent som i 1973 – på Krarups 100-årsdag fik hospitalets personaleblad “TERRÆNET” en skr. hilsen fra den  da 84-årige  ELLEN FOGTMANN – med  mindeord  om overlæge Krarup – og på dagen d 28.7.1973 var der kransenedlæggelse  ved graven og mindetale v.overlæge Aa.Kirkegård – ( tale, som desværre ikke er bevaret.)

Lukket for kommentarer