Aage Kirkegård ( 1914 – 1992 ) – Som den sidste  af de tre “GAMLE OVERLÆGER”  virkede Aage Kirkegård fra d.1.8.1953 som administrerende overlæge indtil sin pensionering  i 1983.

Aa.Kirkegård kom til SNS   fra en stilling som afd.læge ved Dianalund Nervesanatorium – sammen med sin hustru, Gertrud Kirkegård, der også var læge , og som selv fik stilling som ass. ovl.  ved dengang  Kvindehospitalet  på SNS.

Kirkegård gennemførte gennem sin 30årige funktionstid gradvist at udvikle hospitalet, så vi altid havde  evne og kræfter til at være med helt fremme i udviklingen af  tidens psykiatriske  behandlingsindsats.

Kirkegård kom til SNS netop på den tid hvor  behandlingen med de moderne psykofarmaca blev udviklet og ganske reformerede og  erstattede tidligere behandlingsmetoder – og omgående medførte behov for gennemgribende ændringer i hospitalets hele funktion, idet  vi dog stadig  forblev det statsstyrede  hospital i mange år –  indtil de landspolitiske tiltag  fik os gjort  amtskommunalt  styrede.

Kirkegård var jo med i det hele – og var hen ad vejen ofte kritisk for de trufne beslutninger –  og altid arbejdende og kæmpende for patienterne og vort hospital –  altid den loyale tjenestemand — Som leder befandt  han sig bedst med et  rimelig demokratisk hieraki.

Lukket for kommentarer