Knud Antonsen var om nogen vort hospitals centrale person gennem   årene – ikke mindst efter at administratorstillingen  blev tilpasset sit reelle indhold – Sygehuschef  – da vi blev amtskommunale , hvor vi tidligere havde haft en opdeling  i den  lægelige og  den  administrative ledelse .-  som jævnligt  kunne have  et temmelig problematisk  “samliv”  –  ikke mindst fordi der i” Statstiden”  kunne være meget langt mellem faglige ønsker / behov  og  administrative / økonomiske  muligheder.

Og Antonsen havde mange gange ønsket  at  kunne  imødekomme  behovene –  det mærkede vi ofte i dagligdagen – og  det  blev han   agtet og  respekteret  for – dertil var Antonsen  særdeles åben for nye impulser  i tiden – ikke mindst  da  Samarbejdsånden  rullede gennem landet med krav om medbestemmelse på arbejdspladserne – og hvor vi også  her på stede startede   processen  med  det nye lovfæstede Samarbejdsudvalg  – og tilmed  fik ikke mindst Antonsens opbakning  til  i 1968 at starte vort personaleblad “TERRÆNET”  som nåede at være et centralt bindeled  for os alle i de næste 25 år , indtil det – sammen med så meget andet – forsvandt i tidens  udvikling.

I sit otium  blev Antonsen ligeledes den centrale person  i hospitalets museum “EN VERDEN FOR SIG” – så længe hans helbred magtede det.

Lukket for kommentarer