Hospitalets første kontorfunktionær, senere fuldmægtig,  frk. Ellen Fogtmann. Ellen Fogtmann blev ansat  d. 1. okt. 1915 og forblev på hospitalet helt frem til sin pension –  hun deltog som pensionist og hædersgæst ved hospitalets 50 års jubilæum  i 1965 og skrev samtidig den beretning fra hospitalets allerførste år som her kan læses  – og som vi alle kan glædes over den dag i dag at kunne fordybe os i.

“Den 15. november 1915 blev patient nr. 1 – en soldat – indlagt på afdelingen  “Skovhuset”, og samme dag satte stuegangen sig i bevægelse på behørig vis med overlæge Frode Krarup i spidsen,de to afdelingslæger, Aage Thune Jacobsen og  Georg Schrøder, reservelæge  Hjalmar Helweg og 2 medicinske studenter, der gjorde kandidattjeneste. Det berettes fra denne første stuegang, at den kvikke reservelæge skal have sagt; “Hvis overlægen begynder med hovedet, så tager jeg benene”.

Siden 1915 er den 15. november fejret som hospitalets fødselsdag med flæskesteg og rødkål til middag og bal i salen.

Lukket for kommentarer