Hospitalets arkitekt og Kongelig bygningsinspektør, KRISTOFFER VARMING – (1865 – 1936 ) ved vi, at hele hans virke prægedes af en udpræget trang  og evne  til at bygge dansk. – Brugen af rød blankmur og barokke  stiltræk præger hans arbejder – ikke kun i hans mange kirkebyggerier , bl.a. Kingos Kirke, Kbh., –  men også i hospitalsbyggerierne – Her faktisk bekræftet  med bygningskomplekset SNS med sine sikre variationer over markante  træk i dansk 1700-talsarkitektur – et byggeri der regnes for at være K.Varmings hovedværk, og som da også indbragte ham ECKERSBERGMEDALJEN

VARMING var ogsa arkitekten  bag  Vestre Landsretsbygningen i Viborg og  Domhuset i Horsens. Varmings sidste arbejde blev  Kbh. Universitetsbiblioteks  store bygning,  Nørre Alle, Kbh.som først var færdig  året efter hans død.

Lukket for kommentarer