Hospitalets nuværende status som ANNEBERGPARKEN  med sine mange nye beboere har også medført egen grundejerforening, som i høj grad værdsætter det enestående bygningskompleks og også arbejder målbevidst på fredning af bygninger og anlæg.

Den oprindelige del af sindssygehospitalet  Nykøbing Sjælland er tænkt opført som et samlet hele. Tanken har været at skabe et sluttet  samfund, der kunne fungere uafhængigt af den nærliggende by. Arkitekten benyttede tidens tanker om bosættelse i Garden Cities og den i tiden moderne arkitekturretning “Bedre Byggeskik”. Han formede et centralanlæg med alle de funktioner,der var fælles for hospitalet samlet omkring et grønt anlæg – og angav den  hierakiske betydning med brugen af de røde sten.

Samfundet udenfor oplever hospitalsanlægget ved de to portbygninger med de stramt klippede hække og  de to søjler.

Som bindeled – både i forhold til samfundet  udenfor  og i forhold til områdets indre  struktur anlagdes en alle’, der førte direkte til den vigtigste bygning – administrationsbygningen.

Bygningskomplekset  omkring Grønnegården har – deres helhedspræg til trods – hver sit individuelle udtryk betinget af de funktioner, bygningerne skulle indeholde. Administrationsbygningen fremtræder med sit volumen, højde, de nybarokke arkitekturtræk og hegnede gård som den mest betydende bygning. De to bygninger nærmest  administrationsbygningen – værkstedsbygningen og  lægeboligerne – er bevidst holdt lave for at understrege administrationsbygningens betydning. Midt på  langsiderne hæver bygningsvolumer sig igen, mod vest med forsamlingsbygningen, og mod øst med køkken/vaskeribygning . Bygningerne aftager herefter igen i højde for  med  sprøjtehuset at afslutte komplekset med et markant gavlmotiv.

For de enkelte bygninger, såvel bygningerne omkring Grønnegården som portbygningerne  ligger de bærende fredningsværdier i bygningernes ydre udtryk, i de oprindelige vinduer og døre – både ude og inde , i rummenes stukkatur og i de udtryksfulde tagflader.

Hertil kommer bærende fredningsværdier i det indvendige af bygningerne, for administrationsbygningens vedkommende er det den bevarende rumstruktur og trappeopgangene.

Hertil kommer hele kirkerummet med inventar. I værkstedsbygningen  de fladbuede åbninger mellem rummene. I Forsamlingsbygningen rumstrukturen med de gennembelyste rum.I Plejerskebygningen den gennembelyste forsamlingssal. – I bygningskomplekset Badehuset,vaskeri og køkken er det trappeopgangene, og i Lægeboligerne rumstrukturen og trappeopgangene.”

Lukket for kommentarer