Statshospitalet i Nykøbing Sjælland blev oprettet på anbefaling af Medicinalkommissionens betænkning af 1910 angående ordningen af sindssygeplejen i Danmark. I henhold  hertil vedtog Rigsdagen d. 29. april 1913 lov om opførelse af et sindssygehospital og en dertil knyttet sikringsanstalt på Sjælland. Arbejdet med opførelsen blev overdraget  arkitekt Kristoffer Varming  og ingeniør Jacobb O. Pedersen.  Hospitalet, der i første instans var beregnet til 678 patienter, stod færdigbygget til modtagelse af de første patienter d. 15. november 1915. Det var opført på godset Annebergs jorder og dækkede et område på 85 tdl. der fremtidig blev indlemmet i Nykøbing Sjælland kommune.

Efter tidens mønster oprettedes en direktion bestående af overlæge Frode Krarup, købmand Anders Larsen, Holbæk og skovkasserer Westh, Nykøbing S. Sidstnævnte afløstes 1923 af  amtslæge A. Metz, Holbæk, – 1922 centraliseredes  ledelsen ved oprettelsen af Direktoratet for statens sindssygehospitaler, og i 1926 ophævedes den lokale direktion.

Lukket for kommentarer