Den daglige leder Flemming Nielsen samt medhjælperne Lise og Johnny står klar
til at modtage jer. Det er i det hele taget os magtpåliggende at give vores besøgende
en god oplevelse her på museet og på vores rundvisninger.
Kommer du på en dag , hvor der ikke er rundvisning, kan du gratis få en billet som
giver adgang til rundvisning en anden dag. Museet har et lejerum for de mindste
børn.  Is – kaffe – sodavand – vand – slik kan købes til rimelige priser.
Tirsdag – torsdag- fredag – søndag fra kl. 10-13
Uge 26 til uge 32.
Første gang søndag den   2/7
Sidste gang søndag den 13/8
Hent skattekort på museet. Find
posterne rundt i Annebergparken.
Det tager ca. 1 time.
Diplom og lidt mundgodt til børnene.